Skip to the main content

Nieuwsbrief 13 November 2021

 

 

Secretariaat: W. Rutgers

Leemptstraat 11

6512 EM Nijmegen

 

Nieuwsbrief 32, 13 november 2021
Tel: 024-3600254 / 06-29102197

E-mail: willyrutgers@upcmail.nl

Beste bridgers,
Als gevolg van de aangekondigde coronamaatregelen voor de periode 13 november tot 4

december 2021 heeft het districtsbestuur besloten alle districtswedstrijden in die periode op te

schorten. Dit om een bijdrage te leveren aan de oproep om zoveel mogelijk af te zien van

bijeenkomsten met grotere groepen en het vermijden van onderlinge contacten.

Het gaat om de 2e zitting van de viertallencompetitie op vrijdag 19 november en de
3
e zitting voor de gemengde paren.
Het bestuur zal zich verder beraden over de voortgang van de districtscompetities na de

genoemde periode (en een eventuele verlenging daarvan).

Vermoedelijk zullen verenigingen tijdens deze periode ook de clubactiviteiten opschorten en

waarschijnlijk binnen hun eigen gelederen bridgen weer via Stepbridge oppakken.

Twee verenigingen bieden de mogelijkheid voor NBB-leden om mee te doen aan de

toernooien die ze via Stepbridge organiseren. Dat zijn:

Kwetsbaar ’70. Op de woensdagavonden (voorlopig 17 en 24 november en 1 december),

aanvang 19:30 uur; inlichtingen en/of tijdige aanmelding bij Ad de Bever

(addebever@gmail.com of telefonisch 06-40034336 ).

Combiclub Wijchen. Op dinsdagavonden (voorlopig 16, 23 en 30 november), aanvang 19:30

uur; inlichtingen en/of tijdige aanmelding bij Kees Ermshaus (keesermshaus@outlook.com of

telefonisch: 06-28231809) .

Waaldrive
Op zaterdag 19 maart 2022 wordt vanaf 10:15 uur tot ongeveer 17:00 uur de Waaldrive

gespeeld. Het inschrijfgeld wordt o.a. gebruikt voor financieel ondersteunen van een concert

voor minder valide mensen.

De organisatie zoekt voor deze dag nog een arbiter. Als u belangstelling heeft voor deze

functie heeft kunt u contact opnemen met Wim Zweers (via 06 -53 73 88 42 of

w.zweers@xmsnet.nl).

Met vriendelijke groet,
Kees Ermshaus

Willy Rutgers

– Voorzitter/clubondersteuning/

– Secretaris

(06-28231809 / keesermshaus@outook.com)

(024-3600254 / willyrutgers@upcmail.nl)

Herman van den Bosch – Penningmeester / DKL (024-3661217 / herman.vandenbosch@kpnmail.nl)

Ryks de Jong – Opleidingscoördinator (024-3776667 / h.jong34@upcmail.nl)

Andere artikelen

Eurogames2022 27 t/m 30 juli 2022 in Nijmegen. LET OP: INSCHRIJVING SLUIT 8 JULI 2022.

25/03/2022 - Herman van den Bosch

1 e Kampioenschap van Groot Gelre 7 mei 2022

24/03/2022 - Herman van den Bosch

Toekomstdrive zondag 24 april 2022

21/03/2022 - Herman van den Bosch